światosław / tales from the world

Christopher ( Australia )

systems builder and analyst / budowniczy systemów i analityk

 

 

 

 

 

Ayahuasca is a process for me of what Ken Wilber would describe as his integral process of psychology and meditation.

 

There are three components :

1) cleaning up ( getting rid of traumas etc )

2) growing up ( responsibility + emotional regulation )

3) waking up ( increased awareness of self + outside environment )

 

These processes appear to occur at the physical, emotional, psychological, transpersonal and a dimensional level not even known to most.

 

Ayahuasca seems to be a medicine and a catalyst that requires the user to be willing to actively engage in the healing process to get the most out of it.

 

 

 

 

Ayahuasca dla mnie to coś co Ken Wilber opisałby jako integralny proces psychologii i medytacji.

 

Wyróżnić można trzy składowe :

1) oczyszczanie ( pozbywanie się traumy itd )

2) dorastanie ( odpowiedzialność + emocjonalna regulacja )

3) przebudzenie ( zwiększona świadomość siebie samego i otoczenia )

 

Te procesy wydają się zachodzić na wielu poziomach,  fizycznym, emocjonalnym, fizjologicznym, transpersonalnym a także wymiarów nie znanych nawet większości z nas.

 

Ayahuaska jest medycyną i katalizatorem, który wymaga od użytkownika chęci aktywnego zaangażowania w proces uzdrowienia aby mógł z niego skorzystać w możliwie największym stopniu.

 

 

 

One Response to “affected lifes / odmienione życia : christopher”

 1. Paulina

  Bezsilność to największa siła.

  Ayahuasca w niektórych przypadkach jest niewskazana.

  Chyba, że ktoś poświęciłby czas indywidualnie i bardzo powoli. Prawdziwie.

  Słyszałam jednak, że to nieczęste…

  Pozostaje też wiele innych furtek do poszerzania świadomości i obecności we świecie.

  Decyzja należy do nas, czy już czas czy w tym życiu, czy powoli.

  Podobno “to” jest zawsze.

  Więc wybór też.

Leave a Reply

Proudly powered by WordPress. Theme developed with WordPress Theme Generator.
Copyright © światosław / tales from the world. All rights reserved.