światosław / tales from the world

Lamed Vavnik

July 3rd, 2016

“Bernie : You might call him a Lamed Vavnik. In Jewish mysticism, there are thirty-six righteous people, the Lamed Vav Tzaddikim. They’ re simple and unassuming, and they are so good that on account of them God lets the world continue instead of destroying it. But no one knows who they are because their lives are so humble. They can be the pizza delivery boy, the cashier in a Chinese takeout, the window washer, or the woman selling you stamps in the post office.”

 

 

“Bernie : Mógłbyś nazwać go Lamed Vavnik. W żydowskim mistycyzmie, istnieje trzydzieści sześć postaci, Lamed Vav Tzaddikim. Są prości i skromni, i są tak dobrzy, że z ich powodu Bóg pozwala światu trwać, zamiast go zniszczyć. Ale nikt nie wie kim są, bo ich życia są tak pokorne. Może to być chłopak dowożący pizzę, kasjer w chińskim takeawayu, czyściciel okien, albo kobieta sprzedająca ci znaczki na poczcie.”

 

Jeff Bridges and Bernie Glassman

“The Dude and The Zen Master”

 

 

 

 

 

You never know, so just in case, bow in front of all, especially those who do not demand it.

 

 

Skoro nie wiesz, na wszelki wypadek kłaniaj się wszystkim, zwłaszcza tym, którzy tego nie żądają.

 

 

Leave a Reply

Proudly powered by WordPress. Theme developed with WordPress Theme Generator.
Copyright © światosław / tales from the world. All rights reserved.