światosław / tales from the world

 

 

 

 

Tuareg desert blues. In southern Algeria, near Libian border, November 2012.  //  Tuareski pustynny blues. Południe Algierii, koło libijskiej granicy, listopad 2012.

 

 

 

***

 

 

***

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Proudly powered by WordPress. Theme developed with WordPress Theme Generator.
Copyright © światosław / tales from the world. All rights reserved.