światosław / tales from the world

 

Zakho, non descript border market town. / Zakho, graniczne miasto – targowisko.

 

 

Duhok, capital of province. Some people, some buildings. I think I ve seen that before somewhere. / Duhok, kawałek dalej na południe, miasto, ludzie, budynki. Kolejne z tysięcy podobnych mu, w Iraku, Indiach, Gwatemali.

 

Leave a Reply

Proudly powered by WordPress. Theme developed with WordPress Theme Generator.
Copyright © światosław / tales from the world. All rights reserved.