światosław / tales from the world

November 8th, 2013

forgive us, brother, do not let it be bad omen, turn away misfortunes   /  wybacz nam, bracie,  nie pozwól aby był to zły omen, odwróć nieszczęścia

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Proudly powered by WordPress. Theme developed with WordPress Theme Generator.
Copyright © światosław / tales from the world. All rights reserved.