światosław / tales from the world

The seasons changed and we progressed. Following the cycle, but also going forward. Climbing up in the snow for a night of wolves howling for arrival of the spring in the midst of night prayer on the mountain pass. Going down in the sun and mud, new people going down to the new world. Mountain transforms. This is re-enchantment of the land.

 

 

W niezmiennym cyklu ale i do przodu, zmieniły się pory roku i my. Wspinając się jednego dnia w śniegu, ku nocy wilków wyjących na cześć nadchodzącej wiosny w środku nocnej modlitwy na przełęczy, nazajutrz wracając w błocie i słońcu, nowi ludzie schodzący do nowego świata. Góra dokonuje przemiany. Oto ponowne zaczarowanie świata.

 

 

 

 

 

[ April 2014, Poland  ///  Kwiecień 2014, Polska ]

 

 

Leave a Reply

Proudly powered by WordPress. Theme developed with WordPress Theme Generator.
Copyright © światosław / tales from the world. All rights reserved.