światosław / tales from the world

Posts tagged:

landscape

 

 

Desert can be creator of surreal landscape of that kind you rarely walk even in your dreams. It is a giant monument to constant flow, change, but the change which rhytm is the slowest, as water flows fast and changes its shape from moment to moment, so rock takes millenia, but eventually, carved by sun and wind it crumbles, erodes, turns into smaller rocks, and even smaller, then into sand, that forms dunes, moves with wind and brings more mountains to their knees. Because the process is so slow and, to use a common word now, organic, the results do not evoke that grief and anguish you would have looking at ruins of Kabul. This is as gentle decay and destruction can get.

 

***

 

Pustynia może tworzyć krajobraz tak surrealistyczny jaki nawet w swoich snach rzadko mam okazję przemierzać. To ogromny pomnik stałej zmiany, ale zmiany o najwolniejszym rytmie, tak jak woda płynie szybko i zmienia swój kształt i formę z momentu na moment, tak skale zabiera to tysiące lat, ale ostatecznie, rzeźbiona przez słońce i wiatr kruszeje, eroduje, rozpada, zamienia w mniejsze skały, i jeszcze mniejsze, potem w piasek, który formuje diuny, i razem z wiatrem kolejne góry zamienia w siebie. Trudno tutaj nie widzieć życia w tym co dzieje się nawet z tak twardą materią. Ponieważ proces jest tak powolny, aby użyć aktualnego bardzo teraz słowa, organiczny, jego rezultaty nie wywołują w obserwującym takiego smutku jak ruiny Kabulu. To rozkład i zniszczenie w najbardziej miękkiej i ostrożnej formie.

 

 

 

 

***

 

 

***

 

 

 

 

[ Algeria, November 2012 / Algieria, listopad 2012 ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Around a year ago a bunch of white folks was murdered here, on the slopes of Erta’ ale volcano in Danakil desert of Ethiopia. As locals claim, the killers were Eritrean rebels, spies, or bandits, and foreigners would be spared had not one of them been some ex-marine or just proficient in martial arts, and trying to be a hero attempted to wrestle gun away from one of the captors.  5 scientists were then shot, and their security fled. Erta Ale means “smoking mountain”, and the crater is called here Gateway to Hell.

 

***

 

Mniej więcej rok temu zamordowana została tutaj grupa białasów, na zboczach wulkanu Erta’ale na pustyni Danakil we wschodniej Etiopii. To tereny niezbyt gościnnych Afarów ale o całą akcję oskarżono oczywiście erytrejskich terrorystów ( jak zawsze, winni “oni” ).  Cudzoziemcy, jak twierdzą dobrze poinformowani tubylcy, przeżyliby, gdyby nie to że jeden z nich był byłym marine czy też dobrze znał sztuki walki, i próbował zgrywać bohatera, wyrywając broń jednemu z napastników. Wtedy zastrzelono 5 turystów/naukowców a ich ochrona “zdołała” uciec. Erta Ale znaczy Dymiąca Góra, a krater lokalnie nazywany jest bramą do piekła.

 

 

 

 

 

 

[ Ethiopia, November 2012 / Etiopia, listopad 2012 ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desert teaches

attention to detail, it works as a

Buddhist teacher

even if you didn’t ask for it

 

***

 

Pustynia uczy uważności,

pustynia to buddyjski mistrz

nawet jeżeli o tym nie wiesz

i nie zapisywałeś się na nauki

 

 

 

Hills / Wzgórza

February 14th, 2012

 

 

Hiking in Bangladesh / Pieszo przez wzgórza Bangladeszu.

 

Proudly powered by WordPress. Theme developed with WordPress Theme Generator.
Copyright © światosław / tales from the world. All rights reserved.