światosław / tales from the world

Posts tagged:

street

Lahore, Pakistan

 

 

 

 

 

 

 

Kolkata, India

 

 

 

 

Be like a cat, patient and in a right place, and things just going to happen your way. Sooner or later.

 

***

 

Bądź jak kot, cierpliwy i we właściwym miejscu, a rzeczy same sie ułożą ta jak powinny. Wcześniej czy później.

 

 

 

 

 

 

I am in love with this continent, or perhaps is it obsession, not love? Nuff said, I only finished processing Ethiopian images from November trip, and a new ticket to Bamako is aleady waiting in my mailbox. Soon come.

 

***

 

Chyba jestem zakochany w tym kontynencie, a może to obsesja a nie miłość? W każdym razie kończę właśnie selekcję etiopskich historii z listopada tego roku, a nowy bilet do Bamako już czeka w skrzynce. Wkrótce.

 

 

 

 

 

***

 

 

 

 

[ Ethiopia, November 2012 / Etiopia, listopad 2012 ]

 

 

 

 

Kolkata III

February 11th, 2012

 

 

Signs / Znaki

February 7th, 2012

 

Kolkata, India.

 

 

 

 

Irbil ( Hawler ) in Iraqi Kurdistan. Daily life. / Codzienne życie w irackim Kurdystanie.

 

Z okazji trwającej właśnie wystawy street photo w muzeum drukarstwa warszawskiego , na której zobaczyć też można moje zdjęcia, poniżej mała selekcja zdjęć z globalnej ulicy jaką szwendam się ostatnimi laty. Wystawę można oglądać do 15 stycznia tutaj :

“Street photography NOW”   // – exhibition of world’s best street photography in Warsaw contains some of my photos, here wider selection from last years of wandering the global street.

 

Eritrea

Georgia

India

Mauretania

Haiti

Mali

Somalia

Albania

Ethiopia

Proudly powered by WordPress. Theme developed with WordPress Theme Generator.
Copyright © światosław / tales from the world. All rights reserved.