światosław / tales from the world

Posts tagged:

commercial

 

 

Training, education, ecology. FAO projects in Senegal and Mali  ///  Szkolenia, edukacja, ekologia. projekty FAO w Senegalu i Mali.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cotton people / bawełna

March 3rd, 2014

 

 

As most common question for me is not about what I do but where I get money to do it, once in a while I will publish here sample of commercial work. This time assignment for FAO ( Food and Agriculture Organization of the United Nations ) about cotton industry in West Africa and projects supposed to promote ecological awareness, and new, safe ways of growing and protecting cotton from pests. This financed my subsequent trip to South America, so in a way last year is entirely dedicated to various plants. In practice, the border between commercial and not commercial work is artificial one, it is just one long tale.

 

 

Ponieważ najczęstsze pytania do mnie nie dotyczą tego co robię, tylko skąd biorę na to pieniądze, od czasu do czasu publikuję tutaj próbkę komercyjnych prac. Tym razem rezultat zlecenia dla FAO ( Food and Agriculture Organization , agendy ONZ ds rolnictwa i żywności ), o bawełnianym przemyśle w Zachodniej Afryce, oraz o projektach mających promować świadomość ekologiczną i nowe, bezpieczne metody uprawy i ochrony bawełny przed szkodnikami. Ta praca sfinansowała moją zimową podróż do Amazonii, więc w jakimś sensie cały miniony rok poświęcony jest roślinom. Tak naprawdę granica między pracą a “wakacjami”, między komercyjnymi a niekomercyjnymi tematami jest sztuczna, to po prostu jedna długa opowieść.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proudly powered by WordPress. Theme developed with WordPress Theme Generator.
Copyright © światosław / tales from the world. All rights reserved.